Vol386嫩模Pretty私房白衬衣配超薄肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真54PPretty爱蜜社

Vol386嫩模Pretty私房白衬衣配超薄肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真54PPretty爱蜜社

此等症候,用祛风化痰之药而死者,不可枚举。 一小儿痘痕色白,作痒发热,大便不实,诸药不应,余用五味异功散,每剂用人参一两,四剂之后,其热稍退,仍一小儿痘痕白色,时或作痒,先君谓气血俱虚,不信,反服解毒之药,后变慢脾风而殁。

经曰∶脉虚血虚,脉实血实。一小儿患此,饮冷不止,或作胀痛,余谓胃火所致,用犀角地黄汤、芹菜汁而顿愈。

半表半里者,头有汗而身无汗,宜羌活汤。一小儿因乳母不戒七情浓味患此,久不愈,母用清胃、逍遥二散;子用牛黄解毒丸。

慎之!一小儿腮间肿痛,用铁箍散、败毒散之类,出脓久不愈,面色黧,足心热,口舌干。一小儿痘痕色白,作痒发热,大便不实,诸药不应,余用五味异功散,每剂用人参一两,四剂之后,其热稍退,仍一小儿痘痕白色,时或作痒,先君谓气血俱虚,不信,反服解毒之药,后变慢脾风而殁。

至六月初患吐泻,两眼动,或投参、术之类,不应,以为慢惊,欲用附子药,请余议,视其寅卯关脉赤,此属风热伤脾,用柴胡清肝散加钩藤钩、木贼草一剂即愈。其外治之法,当用铁锈末调搽,或蟹黄涂之;或用麻油,或浸芒硝淋塌患处;或矾石末、紫苏末擦之;或人乳汁HT之,或无名异末水调敷;或用好花椒煎汤洗之;或生姜汁敷之;或干荷叶浓煎汤洗之,并效。

一小儿肺痈,愈后咳嗽,面色白或痿黄,手足冷,小便频,此因脾虚不能生金也,服参苏饮之类,自汗盗汗,昏愦发搐,遗尿下气,手足如冰,面色青白,此阳气脱而虚寒也,用人参一两、干姜二钱、大枣五枚,米泔煎沸,先灌一杯,将熟又灌二杯,连用二剂而苏。 先用温中丸二服,痰喘顿止,又用五味异功散而痊。

Leave a Reply