belledelphine福利视频免

belledelphine福利视频免

水体清,其气寒,故凡或吐或利,水谷不化而澄澈清冷者,皆得寒水之化,如秋冬寒冷,水必澄清也。丹溪谓作于子、午、卯、酉日为“少阴疟”,作于寅、申、巳、亥日为“厥阴疟”,作于辰、戌、丑、未日为“太阴疟”,此不过以六气司天之义为言,然子、午虽曰少阴,而卯、酉则阳明矣;巳、亥虽曰厥阴,而寅、申则少阳矣;丑、未虽曰太阴,而辰戌则太阳矣。

此病同病之生时,有喜怒不测,饮食不节,阴气不足,阳气有余,营气不行,乃发为痈疽;阴阳不通,两热相搏,乃化为脓。秋气通于肺,湿郁成热则上乘肺金,故气逆而为咳嗽。

血并于阴,则阳中无阴;气并于阳,则阴中无阳。肝与心包风热为邪,而阳明受之,故病名风厥。

少阳与太阴接壤,系阴阳交界之区,故曰半表半里。在“胞胎”之“胞”则音胞,“溲脬。

实者少壮新邪,则可攻可拔;虚者根本有亏,则倏忽变幻,可无虑乎?知刚柔之化者,知阴阳之妙用矣。

按心、肺、肝、脾、肾皆为阴也,发明三阴为病之义不及心、肝二脏者,盖心为君主,邪不可伤,伤则死矣;肝为将军之官,本气多强,亦不详言其病也。 以上不言死者,可视其虚实,治人有病头痛数岁不已,当有所犯大寒,内至骨髓,髓者以脑为主,脑逆故令头痛,齿亦痛,病亦名曰“厥逆”。

Leave a Reply