No3928模特方子萱杭州旅拍私房浴室高叉连体衣配肉丝裤袜湿身诱惑写真40P方子萱秀人网

No3928模特方子萱杭州旅拍私房浴室高叉连体衣配肉丝裤袜湿身诱惑写真40P方子萱秀人网

 初服五积散,加细辛;寒尽痛止,宜用桂附地黄丸调理。痈疽发背,已溃未溃,用江西淡豆豉为末,量疮大小,黄酒合作饼,厚三分,置患处灸之,饼干再易饼。

若肌肤燥裂者上为细末,陈煮酒跌丸绿豆大。痂落瘢紫黑与焦,毒热郁结未曾消,解毒芩连栀子蘖,加丹生地草金翘。

(柴平汤)陈皮半夏姜制苍术米泔水浸炒厚朴姜炒黄芩柴胡甘草人参引用姜枣水煎服。产后如逢出痘疮,惟凭补益莫惊慌,十全大补全功效,勿用寒凉致损伤。

 肩之后廉属小肠经,名过肩疽。毒盛呕吐二陈良,吞咽不利鼠粘汤,伤食吐酸大安效,气虚作呕和胃方。

痘名环珠者,以出而围绕,形若环珠也,此毒气壅滞所致,以早图治,以清热解毒汤主之,使毒解浆生,其患自除矣。 当分经络:如生于项前,属阳明经,名为痰瘰;项后属太阳经,名为湿瘰;项之左右两侧,属少阳经,形软,遇怒即肿,名为气历;坚硬筋缩者,名为筋历;若连绵如贯珠者,即为瘰历;或形长如蛤蜊,色赤而坚,痛如火烙,肿势甚猛,名为马刀。

法用新桑树根,劈成条,或桑木枝,长九寸,劈如指粗,一头燃着吹灭,用火向患处烘片时,火尽再换。腰为肾候,痘宜稀疏,若连珠环遶,名曰腰缠,此毒伏于肾也,治以攻毒为主,宜用归宗汤治之。

Leave a Reply