TGIRL青春女神张兮美子内衣秀私房写真50P张兮美子推女神X-TGIRL

TGIRL青春女神张兮美子内衣秀私房写真50P张兮美子推女神X-TGIRL

故保胎必滋肾水,而肝血断不可罔顾。然产后之妇,风易入而亦易出,凡有外邪之感,俱不必祛风,况产妇之恶寒者,寒由内生也。

凡新产后,荣卫俱虚,易发寒热,身痛腹痛,决不可妄投发散之剂,当用生化汤为主,稍佐发散之药。倘一味清凉以降火,全罔顾胞胎之虚实,势必至寒气逼人,胃中生气萧索矣。

外用雄黄、靛花各一钱,蜈蚣一条,共研细末,水调敷效。但胞衣不下,瘀血未免难行,恐有血晕之虞耳。

血将脱而气欲挽之,而反上喘,如人救溺,援之而力不胜,又不肯自安于不救,乃召号同志以求助,故呼声而喘作,其症虽危,而可救处正在能作喘也。升麻陈皮白茯苓;连服四剂浮肿消。

歌括∶产后水道出肉线,动之疼痛更增添。此方处置万全,必无一失。

芡实黄芩均须炒,多服怒气可平消。滋肾水以制相火,使肺得清化之令。

Leave a Reply